Hakkımızda

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Şakir TAŞDEMİR
Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Şakir TAŞDEMİR
Farabi Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Levent CİVCİK
AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Gülseren ÖZDEMİR
Amacı: Bilgi işlem teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, yazılım ve donanımda ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, yeni yazılımlar üretebilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan bilgi işlem sisteminin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.
Vizyon: Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, kendi alanında uluslararası norm ve ölçütlere uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretebilecek, uzağı görebilen, kalifiye teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir.
Misyon: Bilişim Teknolojileri üzerine araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kendi kültürel değerlerine sahip çıkan, diğerlerine de saygı gösteren, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi, bilgi ve teknolojiyi kullanarak insanlığa hizmet etmeyi, ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir.
Programın Dili: Türkçe
Programın Tanımı: Bilgisayar Programcılığı Programı bilgisayar kullanımı, yazılım geliştirme (PC, ağ ortamı ve internet v.b.), veritabanı, web, grafik uygulamaları, donanım, bakım, onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili alanları kapsayan bir programdır. Bilgisayar Programcılığı programındaki öğrenciler, bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen kişiler olarak yetiştirilmektedir. Bölümümüzde, Normal Öğretim ve II. Öğretim olmak üzere iki farklı şekilde eğitim verilmektedir. İki yıllık bir program olan Bilgisayar Programcılığı Programı, 4 dönemden oluşur. Her dönemde yaklaşık 30 AKTS kredisi veren programda, öğrenciler dersleri tamamladığında 120 AKTS Kredisi kazanırlar.
Mezuniyet Şartları: Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması, 30 iş günü zorunlu stajını (Endüstriye Dayalı Eğitim-EDE tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Öğretim Planı (Müfredat) bölümündeki ilgili derse bakınız.
İstihdam Olanakları: Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri kazanıldığında Bilgisayar Programcılığı alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur. Program mezunları web tasarımı, programlama, sistem kurulumu, bakım ve onarımı ile ilgili olarak kamu veya özel kuruluşlara ait bilgi işlem merkezlerinde, bilgisayar satış firmalarında, teknik servislerde çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenciler OSYM tarafından yapılan DGS sınavına girerek, dört yıllık alanı ile ilgili Lisans eğitimine (uygun kontenjan ve aldıkları puan ve tercihlere göre) devam edebilirler.
Üye Girişi
Kaydol